Web Sitesi Kullanımı İçin Genel Şartlar ve Koşullar

1. Taraf, uygulama kapsamı

Bu sözleşmenin tarafıdır:

Athorio GmbH
Gartenstrasse 5
35428 Langgöns
Almanya

Langgöns'teki kayıtlı ofisleriyle (kayıt mahkemesi: Gießen yerel mahkemesi, kayıt numarası: HRB 10949).

KDV Kimlik numarası: DE333776175
Genel Müdürler: Florian Lieverscheidt
Web sitesi: athorio.com, athorio.cloud
veya onun iştiraklerinden biri.

Athorio GmbH bundan sonra "biz/bize" olarak da anılır.

Aşağıdaki Şartlar ve Koşullar, Müşteri ile tüm sözleşmelere uygulanır. Müşteri tekrar ayrı ayrı onaylamasa bile bu Şartlar ve Koşullar gelecekteki hizmetlere ve tekliflere de uygulanır.

Müşterinin farklı şart ve koşulları, tarafımızca açıkça kabul edilmedikçe uygulanmaz. Bu, müşterinin şart ve koşulları bu Şartlar ve Koşullardan farklı ya da bunlarla çelişiyorsa ve müşterinin şart ve koşullarının farkında olarak hizmetlerini saklı kalmaksızın sunmamız durumunda da geçerlidir.

Müşterinin hizmetlerimizi kullanımına ilişkin yeni veya ek kurallar, politikalar, şartlar veya koşullar koymak ve bu Sözleşmeyi (Ek Şartlar dahil) herhangi bir zaman ve zaman zaman güncellemek, gözden geçirmek, tamamlamak ve diğer şekillerde değiştirmek hakkını saklı tutarız.

2. Sözleşmenin sonuçlanması

Müşteri siparişini web sitesi, e-posta veya diğer iletişim araçları aracılığıyla gönderdiğinde ve biz siparişlerini kabul ettiğimizde sözleşme sonuçlanır. Sadece siparişin alındığına dair bir onay, söz konusu siparişin kabulü anlamına gelmez. Kabul ya web sitesi veya e-posta aracılığıyla açıkça bildirilen bir bildirimle ya da istenen hizmeti sağlayarak dolaylı olarak yapılır.

Aksi belirtilmedikçe, sözleşmeler sınırsız bir süre için yapılır.

3. Sözleşmenin sona erdirilmesi

Her iki taraf da herhangi bir neden belirtmeksizin sözleşmeyi 14 gün önceden feshedebilir. İhbar süresi, sözleşmeye tabi hizmetlere bağlı olarak değişebilir ve hizmet tanımında belirtilecektir. İptal politikası, bu Şartlar ve Koşullar'ın 9. paragrafında daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Haklı bir sebep için sözleşme ilişkisini önceden bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkını saklı tutarız. Bu haklı sebepler arasında, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Müşterinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu Şartlar ve Koşullar'ın XX. paragrafında belirtilen Hizmet Kullanımı düzenlemelerini ihlal etmesi yer almaktadır.

4. Hizmet kapsamı

Sözleşmeye tabi hizmetin kapsamı, Müşteri'nin siparişinin geçerli olduğu zamandaki ürün açıklamasına ve bundan kaynaklanan yazılı anlaşmalara dayanmaktadır. Ücretsiz olarak sunduğumuz hizmetleri durdurma veya bu hizmetler için ücret getirme hakkını, önceden bildirimde bulunarak saklı tutarız.

Bir hizmet tanımında aksi belirtilmediyse, yıllık ortalama ağ erişilebilirliği için %99.9 garantisi veriyoruz, aynı zamanda hesaplama kaynaklarının yıllık ortalama çalışma süresi için de garanti veriyoruz.

Hizmet, bir IP adresinin tahsisini içeriyorsa, Müşterinin belirli bir IP adresi talep etme hakkı yoktur. Gerekli olduğunda Müşteri'ye tahsis edilen IP adresini değiştirme hakkını saklı tutarız.

5. Hizmetin ödenmesi

Hizmetlerin sözleşmeli anlaşmasında aksi belirtilmediyse, Müşteriyi aylık olarak faturalandırırız. Sözleşme süresine ve toplam tutara dayalı olarak ara faturalar düzenleme hakkımızı saklı tutarız. Müşteri, faturalarını ödemek için kullandıkları ödeme hizmetinin şartlarına ve koşullarına uymakla yükümlüdür.

6. Haklar ve görevler

Athorio, Müşteri tarafından rezerve edilen Hesaplama, Depolama ve Ağ ürünlerine erişim hakkına sahip değildir. Bu nedenle Müşteri bu ürünleri yönetmek ve güvence altına almakla tek başına sorumludur.

Müşteri, hizmetlerimizi kullanarak, ağların, sunucuların ve üçüncü tarafların verilerinin bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini tehlikeye atmayacak şekilde sunucularını kurma ve yönetme yükümlülüğündedir. Özellikle, sunucuları (d)DOS saldırıları için kullanmak veya bu tür eylemleri gerçekleştirebilecek açık e-posta yollarını veya diğer sistemleri çalıştırmak kesinlikle yasaktır. Müşteri bu anlaşmayı ihlal ederse, Müşteriyi davranışı durdurması veya derhal karşı önlemler alması için bilgilendiririz. Uyulmaması durumunda, hizmeti kilitleyeceğiz ve/veya sözleşmeyi feshedeceğiz. Ancak aynı zamanda - önceden haber vermeksizin - sunucuyu kilitleme ve sözleşmeyi haber vermeksizin sonlandırma hakkımızı saklı tutarız.

Müşteri, sunulan hizmetleri uygun şekilde kullanmakla ve kötüye kullanma ve yasa dışı eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür.

Müşteri, yönetim konsoluna erişimi güvence altına almak ve üçüncü tarafların erişimini engellemekle sorumludur. Güvenlik ihlali durumunda, Müşterinin Athorio'yu gecikmeden bilgilendirmesi gerekmektedir.

7. Hizmetin kullanımı

Müşteri, sözleşmeyle kabul edilen hizmetlerin kullanımından doğan hukuki hükümleri kontrol etmek ve bunlara uymakla yükümlüdür, özellikle Telekomünikasyon Kanunu, Telemedya Kanunu, ulusal ve uluslararası endüstri ve fikri mülkiyet hakları, kişisel haklar, rekabet ve veri koruma yasalarının gerekliliklerini kendi başına kontrol etmelidir.

Müşterinin, üçüncü tarafların haklarına tecavüz eden veya diğer şekillerde geçerli kanunu ihlal eden herhangi bir içerik yayınlaması yasaktır. Bu özellikle, ama sadece, pornografik veya müstehcen materyal, aşırı içerik veya genel ahlaka aykırı içerik, kumar, çocukların veya gençlerin ahlakını ciddi şekilde tehlikeye atan veya üçüncü tarafların haklarını (telif hakkı, ad hakkı, marka hakları ve veri koruma hakları) ihlal eden materyali içerir. Bu, kişilere veya kişi gruplarına hakaret veya aşağılama içeriğinin yayınlanmasını da içerir.

Spam mail göndermek yasaktır. Bu özellikle, üçüncü taraflara yetkisiz, istenmeyen reklam göndermeyi içerir. E-posta gönderirken, gönderenin yanlış verilerini sağlamak veya gönderenin kimliğini başka bir şekilde gizlemek de yasaktır. Kripto paraların madencilik için uygulamalarının işletilmesi yasak kalmaya devam eder. Bunlar arasında, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kripto paraların madencilik, çiftlik ve plotlama işlemleri yer alır. Uyulmaması durumunda, Müşterinin Athorio hizmetlerine veya hesabına erişimini kilitleme hakkımız vardır.

Yasa dışı faaliyetlerden haberdar olursak, § 10 Telemedya Kanunu (TMG) uyarınca Müşteriden derhal suç teşkil eden içeriği kaldırmasını talep etmekle yükümlüyüz ve Müşterinin Athorio hizmetlerine veya hesabına erişimini kilitleme hakkımız vardır.

8. Adil Kullanım

Ortalamanın üzerinde trafik kullanan bireysel kullanıcılar, ağın aşırı yüklenmesine ve diğer müşterilere rahatsızlık verilmesine neden olabilir.

Athorio, veri trafiğinin miktarını izleme ve aşırılıkları filtreleme hakkını saklı tutar. Normal şartlar altında, veri trafiğinde aşırı kullanım yoktur. Veri trafiği miktarı ortalamadan önemli ölçüde farklıysa, Athorio müşteriyle kullanımı normalleştirme konusunda iletişime geçecektir. Müşteri tüketimini normalleştirmezse, Athorio veri trafiğini engelleyebilir, sınırlayabilir (geçici olarak) veya müşteriden ücret alabilir.

9. Sorumluluk

Müşteri, Athorio hizmetlerini kendi riskine kullanır. Kasten veya ağır ihmal durumunda dolaylı zararlardan sorumluyuz, ancak kar kaybından sorumlu değiliz. Ağır ihmal veya kasıt sonucu olmayan kusurlu ihlaller için, bu tür bir sözleşme için öngörülebilir zarara kadar, Müşterinin aylık ürün kiralama fiyatının %100'üne kadar olan zarardan sorumluyuz, sözleşme dönemine orantılı olarak.

10. İptal politikası

Bu sözleşmeyi iptal etme hakkını kullanmak için Müşterinin, bu sözleşmeyi iptal etme kararını bize açık bir beyanla (örn. posta yoluyla gönderilen bir mektup, e-posta veya Müşterinin hesap yönetimi arayüzü aracılığıyla) bildirmesi gerekmektedir. İptal şartlarını karşılamak için Müşterinin iptal hakkını kullanmak istediğini açıkça belirten bir bildirim göndermesi yeterlidir.

İptal edilen ürün, iptal anında zaten başlamış bir hizmet ise, Müşteriden buna karşılık gelen orantılı miktar için fatura çıkarırız.

11. Uyuşmazlık çözüm prosedürü

AB Komisyonu, dış mahkeme çevrimiçi uyuşmazlık çözümü için bir platform (ODR platformu) sunar, bu https://ec.europa.eu/consumers/odr adresinde bulunabilir. Bir tüketici hakem kurulu önünde bir uyuşmazlık çözüm prosedürüne katılmaya ne istekliyiz ne de zorundayız.

12. Ayrılabilirlik maddesi

Herhangi bir hüküm tamamen veya kısmen geçersiz ya da uygulanamaz hale gelirse, bu kalan hükümlerin geçerliliğini etkilemez. Bu sözleşmede bir eksiklik ortaya çıkarsa aynısı geçerlidir. Geçersiz veya uygulanamaz hüküm yerine, geçersiz veya uygulanamaz hükümün anlamına ve amacına ya da tarafların varsayılan niyetine yasal olarak mümkün olduğu kadar uygun bir hüküm uygulanır.

Son güncelleme 09 Mayıs 2023