Privacybeleid en gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens wordt zeer serieus genomen bij het gebruik van deze websites. Hieronder wordt u geïnformeerd over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van deze websites en bij het gebruik van de daar aangeboden diensten.

1. Informatie over persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens zijn individuele informatie die betrekking heeft op een persoon of die geschikt is voor het leggen van een link naar een persoon, zoals de naam, het postadres, het telefoonnummer, het e-mailadres, bankgegevens, enz. Persoonlijke gegevens kunnen dus worden gebruikt om de identiteit van een persoon af te leiden. Onder bepaalde omstandigheden kunnen persoonlijke gegevens worden gebruikt om de identiteit van een persoon af te leiden.

2. Verantwoordelijke persoon en contactgegevens

(1) Dienstverlener volgens § 13 Telemediengesetz (TMG) en verantwoordelijke instantie is

Athorio GmbH
Gartenstrasse 5
35428 Langgöns
Duitsland

En alle andere locaties van Athorio GmbH.

(2) De persoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op deze website volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) is het management van de
Athorio GmbH
Gartenstrasse 5
35428 Langgöns
Duitsland

en alle andere locaties van Athorio GmbH.

(3) U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op [email protected].

3. Rechten op informatie, correctie, verwijdering, overdracht, intrekking, klacht

(1) In overeenstemming met Art. 15 DSGVO kunt u informatie aanvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie aanvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonlijke gegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van klacht, de oorsprong van uw gegevens als deze niet door ons zijn verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details;

(2) U heeft het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben te corrigeren en, onder de respectievelijke voorwaarden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het recht op verwijdering of beperking van de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking, bijv. om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

(3) U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. het recht om de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

(4) Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van gegevens, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de verwerking die op toestemming was gebaseerd, wordt niet aangetast tot het moment van intrekking.

(5) Verder heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

(6) Alle verzoeken om informatie, verzoeken om inlichtingen of bezwaren tegen gegevensverwerking moeten per e-mail worden verzonden naar [email protected] of naar het adres vermeld in punt 2, paragraaf 2.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

(1) Hier wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

5. Analysehulpmiddelen en advertenties

5.1 Google Tag Manager

(1) We maken gebruik van Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

(2) Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen insluiten. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het dient alleen om de geïntegreerde tools te beheren en af te spelen. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden overgedragen aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

(3) Het gebruik van Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

5.2 Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

(2) Google Analytics stelt de website-exploitant in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. In het proces ontvangt de website-exploitant verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve apparaat van de websitebezoeker.

(3) Bovendien kunnen we met Google Analytics uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Bovendien maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde datasets aan te vullen en gebruikt het technologieën voor machinaal leren in de gegevensanalyse.

(4) Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee gebruikers kunnen worden herkend voor het analyseren van gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaatfingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt meestal overgedragen naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

(5) Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

(6) Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://business.safety.google/adscontrollerterms/sccs/c2c/.

5.3 Browserplug-in

(1) U kunt de verzameling en verwerking van uw gegevens door Google voorkomen door de browserextensie te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en de browserextensie te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

(2) Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

5.4 Google-signalen

(1) We maken gebruik van Google Signalen. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Google Analytics onder andere uw locatie, zoekgeschiedenis en YouTube-geschiedenis, evenals demografische gegevens (bezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties met behulp van Google Signalen. Als u een Google-account heeft, wordt bezoekersdata van Google Signalen gekoppeld aan uw Google-account en gebruikt voor gepersonaliseerde advertentieberichten. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken over het gebruikersgedrag van onze gebruikers te maken.

5.5 Verwerking van opdrachten

(1) We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en voldoen volledig aan de strikte eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

5.6 Demografische kenmerken in Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics om geschikte advertenties weer te geven aan websitebezoekers binnen het Google-advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk om rapporten te genereren met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of de verzameling van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals wordt getoond in het onderdeel "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

5.7 Google Ads

(1) De website-exploitant maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

(2) Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (zoekwoordtargeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van gebruikersgegevens die beschikbaar zijn bij Google (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepsegmentatie). Als website-exploitant kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot het tonen van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot bijbehorende klikken.

(3) Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het zo effectief mogelijk vermarkten van zijn diensten en producten.

(4) Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

5.8 Google Conversietracking

(1) Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

(2) Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen Google en wij herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website vaak is geklikt en welke producten vaak zijn bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. We leren het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google zelf gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

(3) Het gebruik van deze service is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

(4) U kunt meer informatie vinden over Google Conversion Tracking in het privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

6. Opslag van toegangsgegevens bij het bezoeken van deze website

(1) Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden toegangsgegevens opgeslagen in een logbestand op de server van onze provider.

(2) Deze gegevensregistratie bestaat bijvoorbeeld uit uw IP-adres, de datum en tijd van de aanvraag, de naam van het aangevraagde bestand, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de toegangsstatus, een beschrijving van de webbrowser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt, en de naam van uw internetprovider.

(3) Deze gegevens worden om technische redenen verzameld. Een evaluatie vindt uitsluitend plaats voor statistische doeleinden en zonder persoonlijke referentie (aantal bezoekers en populariteit van de pagina). Verwijdering vindt automatisch plaats na uiterlijk 14 dagen.

7. Nieuwsbrief
7.1 Nieuwsbrief

Wij bieden u onze nieuwsbrief aan op deze website. Als u zich wilt abonneren op deze nieuwsbrief, hebben we uw e-mailadres en andere gegevens nodig die aantonen dat het uw e-mailadres is en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Bovendien worden er geen persoonlijke gegevens verzameld, tenzij u deze vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, woonplaats, enz.). Bij het verwerken van de gegevens die u verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, vertrouwen we uitsluitend op uw toestemming op grond van Art. 6 (1) lit. a DSGVO als wettelijke basis. U kunt uw toestemming voor de verwerking en opslag van uw persoonlijke gegevens te allen tijde intrekken (bijvoorbeeld via de "uitschrijven"-link in de nieuwsbrief) voor de toekomst. We bewaren uw persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief totdat u zich bij ons of de verzendserviceprovider afmeldt voor de nieuwsbrief. Dit is niet van toepassing op gegevens die we van u hebben opgeslagen voor andere doeleinden. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbriefmailinglijst, wordt uw e-mailadres door ons of de verzendserviceprovider voor onbepaalde tijd op een zwarte lijst opgeslagen. Dit wordt gedaan om toekomstige verzendingen naar u te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is niet alleen in uw belang, maar ook in ons legitieme belang volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen bij het versturen van nieuwsbrieven. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw persoonlijke belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

7.2 SendGrid

Nieuwsbrieven en alle andere communicatie van onze applicatie naar onze leden worden verzonden via de dienstverlener SendGrid, Inc. 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202, VS (hierna "SendGrid"). Details over de gegevensbescherming van SendGrid zijn te vinden op de website van SendGrid op https://sendgrid.com/resource/general-data-protection-regulation-2/. Houd er rekening mee dat uw gegevens (naam en e-mail) meestal door ons worden overgedragen aan een SendGrid-server in de VS en daar worden opgeslagen. Om uw gegevens in de VS te beschermen, hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst ("Gegevensverwerkingsovereenkomst") gesloten met SendGrid op basis van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie om de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar SendGrid mogelijk te maken. Meer informatie over gegevensbescherming en deze gegevensverwerkingsovereenkomst vindt u op het volgende internetadres als u geïnteresseerd bent: https://sendgrid.com/policies/privacy/services-privacy-policy/ en https://s3.amazonaws.com/ahoy-assets.twilio.com/docs/Twilio_GDPR_DPA_for_ToS.pdf.

8. Verzameling van persoonlijke gegevens in geval van informatief gebruik

(1) In geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u niet inlogt om de website te gebruiken, te registreren of anderszins informatie naar ons te verzenden, verzamelen we geen persoonlijke gegevens, met uitzondering van de gegevens die onder punt 5 worden genoemd, die uw browser overdraagt om uw bezoek aan de website technisch mogelijk te maken.

(2) volgens Art. 16 D SGVO om de correctie van onjuiste gegevens te eisen of de voltooiing van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen zonder vertraging;

(3) volgens Art. 17 DSGVO om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;

(4) om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken volgens Art. 18 DSGVO, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u bezwaar maakt tegen de verwijdering ervan en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens Art. 21 DSGVO;

(5) volgens Art. 20 DSGVO om uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of de overdracht naar een andere verantwoordelijke te verzoeken;

(6) uw toestemming te allen tijde in te trekken volgens Art. 7 (3) DSGVO. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet meer mogen voortzetten voor de toekomst, en

(7) een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit volgens Art. 77 DSGVO. Over het algemeen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of ons bedrijfsadres. Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen volgens Art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens volgens Art. 21 DSGVO, mits daar redenen voor zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar gericht is tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat door ons zal worden geïmplementeerd zonder een specifieke situatie aan te geven. Als u uw recht van intrekking of bezwaar wilt uitoefenen, stuurt u een e-mail naar [email protected].

9. Cookies

(1) Deze website maakt gebruik van technisch noodzakelijke cookies.

(2) Als u akkoord gaat met de integratie van externe diensten (bijvoorbeeld Google Maps), slaan deze diensten cookies op in uw browser.

(3) U kunt uw voorkeuren met betrekking tot cookies en inhoud van derden op elk moment aanpassen.

10. Gebruik van functies van onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende diensten aan die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Hiervoor moet u meestal aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken, die we gebruiken om de betreffende dienst te leveren. Als het mogelijk is om vrijwillig extra informatie te verstrekken, wordt dit dienovereenkomstig gemarkeerd.

(2) Wanneer u contact opneemt met het verantwoordelijke kantoor per e-mail of via het contactformulier, wordt uw e-mailadres en, indien u dat aangeeft, uw naam, telefoonnummer en bericht door ons opgeslagen om op uw vraag te reageren.

(3) Naast de beheerder kunnen bedrijven binnen de EU de gegevens ontvangen die deze namens ons en strikt volgens onze instructies verwerken (verwerking in opdracht). Indien nodig sturen we uw gegevens door voor verwerking binnen onze groep van bedrijven. Gegevens worden niet doorgestuurd naar derden voor onafhankelijke verwerking.

(4) Na afronding van de verwerkingsopdracht worden de gegevens verwijderd, tenzij er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren tot het verstrijken van een bewaartermijn. In dat geval wordt de verwerking van de gegevens beperkt en worden de gegevens verwijderd nadat de bewaartermijn is verstreken.

11. Verwijzing naar gebrek aan vertrouwelijkheid in internetcommunicatie

Houd er rekening mee dat bij normale, ongecodeerde communicatie via het internet (bijv. via e-mail) volledige vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging niet kan worden gegarandeerd. We raden daarom aan om de post te gebruiken voor vertrouwelijke informatie.

12. Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en heeft de status van 21 maart 2023. Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of vanwege gewijzigde wettelijke of regelgevende vereisten kan het nodig zijn dat