Wizja Przyszłości Athorio

Szacowany III kwartał 2024

Pracujemy nad dodaniem możliwości dołączania Load Balancerów do Projektów Athorio, co daje Ci jeszcze większą kontrolę i skalowalność dla Twoich aplikacji.

Szacowany II kwartał 2024

Rozszerzenie usługi Obliczeniowej Athorio o więcej regionów i funkcji, dla zwiększonej elastyczności i kontroli.

II kwartał 2023

Athorio wprowadza dołączalne woluminy blokowe, umożliwiając klientom dodanie pojemności wysokowydajnego przechowywania do ich instancji w chmurze.

I kwartał 2023

Usługa Obliczeniowa Athorio zostaje wprowadzona, oferując klientom skalowalne i elastyczne zasoby obliczeniowe.