Zasady i Warunki 艢wiadczenia Us艂ug

1. Strona, zakres stosowania

Stron膮 umowy jest:

Athorio GmbH
ul. Ogrodowa 5
00-999 Warszawa
Polska

z siedzib膮 w Warszawie (s膮d rejestrowy: S膮d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, numer rejestru: KRS 123456).

Numer identyfikacji podatkowej: PL1234567890
Dyrektorzy Zarz膮dzaj膮cy: Jan Kowalski
Strona internetowa: athorio.com, athorio.cloud
lub jedna z jej sp贸艂ek zale偶nych.

Athorio GmbH b臋dzie dalej nazywane "my/my".

Poni偶sze Warunki i Zasady dotycz膮 wszystkich um贸w z Klientem. Warunki i zasady te b臋d膮 r贸wnie偶 obowi膮zywa膰 w przysz艂o艣ci dla us艂ug i ofert, nawet je艣li Klient nie wyrazi na nie ponownie osobnej zgody.

Odr臋bne warunki i zasady Klienta nie b臋d膮 obowi膮zywa膰, chyba 偶e zostan膮 przez nas wyra藕nie uznanie. Dotyczy to r贸wnie偶 przypadku, gdy warunki i zasady Klienta r贸偶ni膮 si臋 od lub s膮 w sprzeczno艣ci z niniejszymi Warunkami i Zasadami, a my, 艣wiadomi warunk贸w i zasad Klienta, 艣wiadomie dostarczamy nasze us艂ugi.

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany, uzupe艂niania i modyfikacji niniejszej Umowy (w tym Dodatkowych Warunk贸w) w dowolnym momencie i od czasu do czasu, a tak偶e do wprowadzenia nowych lub dodatkowych zasad, polityk, warunk贸w lub postanowie艅 dotycz膮cych korzystania przez Klienta z naszych us艂ug.

2. Zawarcie umowy

Umowa zostaje zawarta, gdy Klient sk艂ada zam贸wienie za po艣rednictwem strony internetowej, e-maila lub innego 艣rodka komunikacji, a my akceptujemy to zam贸wienie. Samo potwierdzenie otrzymania zam贸wienia nie stanowi akceptacji tego zam贸wienia. Akceptacja jest udzielana albo w spos贸b wyra藕ny za po艣rednictwem powiadomienia na stronie internetowej lub e-mailem, albo dorozumianie poprzez 艣wiadczenie 偶膮danej us艂ugi.

Je艣li nie okre艣lono inaczej, umowy s膮 zawierane na czas nieokre艣lony.

3. Wypowiedzenie umowy

Obie strony mog膮 wypowiedzie膰 umow臋 z 14-dniowym wyprzedzeniem, bez podawania przyczyny. Okres wypowiedzenia mo偶e zale偶e膰 od us艂ug obj臋tych umow膮 i b臋dzie okre艣lony w opisie us艂ugi. Polityka anulowania jest dalej opisana w paragrafie 9 niniejszych Warunk贸w i Zasad.

Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy z wa偶nym powodem. Takim wa偶nym powodem jest mi臋dzy innymi brak zap艂aty przez Klienta lub naruszenie przez Klienta regulaminu korzystania z Us艂ugi okre艣lonego w paragrafie XX niniejszych Warunk贸w i Zasad.

4. Zakres us艂ugi

Zakres us艂ugi umownej opiera si臋 na opisie produktu, kt贸ry jest wa偶ny w chwili z艂o偶enia zam贸wienia przez Klienta oraz na wynik艂ych z niego pisemnych porozumieniach. Zastrzegamy sobie prawo do zako艅czenia us艂ug oferowanych bezp艂atnie lub wprowadzenia op艂at za te us艂ugi po uprzednim powiadomieniu.

Je艣li w opisie us艂ugi nie okre艣lono inaczej, gwarantujemy roczn膮 艣redni膮 dost臋pno艣膰 sieci na poziomie 99,9%, a tak偶e 艣redni膮 roczn膮 dost臋pno艣膰 zasob贸w Compute.

Je艣li us艂uga obejmuje przydzia艂 adresu IP, Klient nie ma prawa do okre艣lonego adresu IP. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany przydzielonego Klientowi adresu IP w razie konieczno艣ci.

5. P艂atno艣膰 za us艂ug臋

Je艣li w umowie dotycz膮cej us艂ug nie okre艣lono inaczej, wystawiamy faktury Klientowi co miesi膮c. Zastrzegamy sobie prawo do wystawiania faktur cz臋艣ciowych na podstawie okresu trwania umowy i ca艂kowitej kwoty nale偶nej. Klient jest zobowi膮zany do przestrzegania warunk贸w i zasad p艂atno艣ci wybranej przez niego us艂ugi p艂atniczej do op艂acania faktury.

6. Prawa i obowi膮zki

Athorio nie ma dost臋pu do produkt贸w Compute, Storage i Networking zam贸wionych przez Klienta. Klient jest samodzielnie odpowiedzialny za zarz膮dzanie i zabezpieczanie tych produkt贸w.

Klient korzystaj膮c z naszych us艂ug, zobowi膮zany jest do ustawienia i zarz膮dzania serwerami w spos贸b niekoliduj膮cy z integralno艣ci膮 i dost臋pno艣ci膮 sieci, serwer贸w i danych os贸b trzecich. W szczeg贸lno艣ci surowo zabronione jest korzystanie z serwer贸w do atak贸w (d)DOS lub do uruchamiania otwartych przeka藕nik贸w pocztowych lub innych system贸w zdolnych do wykonywania tych dzia艂a艅. W przypadku naruszenia tej umowy, informujemy Klienta, aby natychmiast zako艅czy艂 takie zachowanie lub podj膮艂 odpowiednie 艣rodki zaradcze. W przypadku braku przestrzegania tego postanowienia, zablokujemy us艂ug臋 i/lub wypowiemy umow臋. Zastrzegamy sobie jednak prawo - bez wcze艣niejszego powiadomienia - do zablokowania serwera i wypowiedzenia umowy bez powiadomienia.

Klient jest zobowi膮zany do w艂a艣ciwego korzystania z dostarczanych us艂ug i powstrzymywania si臋 od nadu偶y膰 i dzia艂a艅 nielegalnych.

Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie dost臋pu do konsoli administracyjnej i zapobieganie dost臋powi os贸b trzecich. W przypadku naruszenia bezpiecze艅stwa, Klient jest zobowi膮zany do niezw艂ocznego poinformowania Athorio.

7. Korzystanie z us艂ugi

Klient zobowi膮zany jest do sprawdzenia i przestrzegania przepis贸w prawnych wynikaj膮cych z korzystania z um贸wionych us艂ug, w szczeg贸lno艣ci Ustawy telekomunikacyjnej, Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e krajowych i mi臋dzynarodowych praw przemys艂owych i intelektualnych, praw osobistych oraz wymaga艅 przepis贸w dotycz膮cych konkurencji i ochrony danych.

Klient zobowi膮zany jest do niepublikowania 偶adnych tre艣ci naruszaj膮cych prawa os贸b trzecich lub w inny spos贸b naruszaj膮cych obowi膮zuj膮ce prawo. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci, ale nie wy艂膮cznie, materia艂贸w pornograficznych lub obscenicznych, tre艣ci skrajnych lub tre艣ci obra偶aj膮cych wsp贸lne warto艣ci, hazardu, materia艂贸w, kt贸re mog膮 powa偶nie zagrozi膰 moralno艣ci dzieci lub m艂odzie偶y lub naruszy膰 prawa os贸b trzecich (prawa autorskie, prawa do nazwy, prawa znak贸w towarowych i prawa ochrony danych). Dotyczy to r贸wnie偶 publikacji tre艣ci znies艂awiaj膮cych, obra藕liwych lub obra偶aj膮cych osoby lub grupy os贸b.

Zabronione jest przesy艂anie wiadomo艣ci e-mail typu spam. Dotyczy to w szczeg贸lno艣ci wysy艂ania nieautoryzowanej, niechcianej reklamy do os贸b trzecich. Przy wysy艂aniu wiadomo艣ci e-mail zabronione jest r贸wnie偶 podawanie fa艂szywych danych nadawcy lub ukrywanie to偶samo艣ci nadawcy w inny spos贸b. Zakazane jest r贸wnie偶 korzystanie z aplikacji do wydobywania kryptowalut. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do, wydobywania, uprawy i tworzenia kryptowalut. Mamy prawo zablokowa膰 dost臋p Klienta do us艂ug Athorio lub konta w przypadku naruszenia.

Je艣li dowiadujemy si臋 o dzia艂aniach niezgodnych z prawem, zobowi膮zani jeste艣my na podstawie 搂 10 Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (USTU) do 偶膮dania, aby Klient niezw艂ocznie usun膮艂 tre艣ci naruszaj膮ce prawo i mamy prawo zablokowa膰 dost臋p Klienta do us艂ug Athorio lub konta.

8. U偶ytek zgodny z zasadami

Prze艂adowanie sieci i utrudnienia dla innych klient贸w mog膮 by膰 spowodowane przez pojedynczych u偶ytkownik贸w, kt贸rzy zu偶ywaj膮 znacznie wi臋cej ruchu ni偶 艣rednia dla podobnych klient贸w.

Athorio zastrzega sobie prawo do monitorowania ilo艣ci ruchu danych i filtrowania nadwy偶ek. W normalnych okoliczno艣ciach nie ma nadmiernego u偶ycia ruchu danych. Je艣li ilo艣膰 ruchu danych znacznie odbiega od 艣redniej, Athorio skontaktuje si臋 z klientem w sprawie normalizacji u偶ycia. Je艣li klient nie znormalizuje swojego zu偶ycia, Athorio mo偶e zablokowa膰 lub ograniczy膰 (tymczasowo) ruch danych lub obci膮偶y膰 klienta.

9. Odpowiedzialno艣膰

Klient korzysta z us艂ug Athorio na w艂asne ryzyko. Ponosimy odpowiedzialno艣膰 za po艣rednie szkody w przypadku umy艣lno艣ci lub ra偶膮cego niedbalstwa, ale nie za utrat臋 zysk贸w. Ponosimy odpowiedzialno艣膰 za uszkodzenia wynikaj膮ce z umy艣lnego naruszenia, kt贸re nie wynika z ra偶膮cego niedbalstwa lub umy艣lno艣ci, do przewidywalnych typowych dla tego rodzaju umowy szk贸d, do maksymalnie 100% ceny za wynajem produktu przez Klienta w danym miesi膮cu, proporcjonalnie do okresu umowy.

10. Polityka odst膮pienia

Aby skorzysta膰 z prawa do odst膮pienia od umowy, Klient jest zobowi膮zany do z艂o偶enia nam jednoznacznego o艣wiadczenia (np. listem wys艂anym poczt膮, e-mailem lub za po艣rednictwem interfejsu administracyjnego Konta Klienta) o swojej decyzji o odst膮pieniu od umowy. W celu spe艂nienia wymog贸w dotycz膮cych odst膮pienia od umowy, wystarczy, 偶e Klient wy艣le jednoznaczne o艣wiadczenie, 偶e chce skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy.

Je偶eli odst膮piony produkt to us艂uga, kt贸ra zosta艂a ju偶 rozpocz臋ta w chwili odst膮pienia, wystawimy Klientowi faktur臋 za odpowiadaj膮c膮 jej proporcjonaln膮 cz臋艣膰.

11. Post臋powanie w sprawie rozstrzygania spor贸w

Komisja Europejska udost臋pnia platform臋 internetowego rozstrzygania spor贸w (platforma IRD), dost臋pn膮 pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jeste艣my ani ch臋tni, ani zobowi膮zani do uczestnictwa w post臋powaniu rozstrzygania spor贸w przed s膮dem arbitra偶owym konsumenckim.

12. Klauzula oddzielno艣ci

Je艣li jakiekolwiek postanowienie jest lub staje si臋 niewa偶ne lub niewykonalne w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci, nie ma to wp艂ywu na wa偶no艣膰 pozosta艂ych postanowie艅. To samo ma zastosowanie, je艣li i w miar臋 ujawnienia si臋 pomini臋cia w niniejszej umowie. W miejsce niewa偶nego lub niewykonalnego postanowienia b臋dzie obowi膮zywa膰 odpowiednie postanowienie, kt贸re, na ile to jest prawomocne, odpowiada sensowi i celowi niewa偶nego lub niewykonalnego postanowienia lub domniemanemu zamiarowi stron, tak jakby go uwzgl臋dni艂y.

Ostatnia aktualizacja 09 maja 2023 r.