Najczęściej Zadawane Pytania

Nasza strona FAQ zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych produktów i usług. Przeglądaj nasze często zadawane pytania, aby znaleźć rozwiązania dla Twoich pytań i jak najlepiej wykorzystać naszą platformę.

Kim jest Athorio?

Athorio to dostawca usług przechowywania i obliczeń w chmurze, który umożliwia klientom uruchamianie własnych aplikacji i obciążeń. Nasze usługi są elastyczne, skalowalne i bezpieczne, dzięki czemu możesz zachować kontrolę nad swoimi danymi.

Jak utworzyć maszynę wirtualną w Athorio?

Aby utworzyć maszynę wirtualną w Athorio, najpierw musisz się zarejestrować na naszej stronie internetowej i utworzyć konto. Następnie możesz utworzyć maszynę wirtualną za pomocą naszego łatwego w użyciu interfejsu internetowego, w którym możesz wybrać żądane parametry i uruchomić maszynę.

Czy mogę używać własnego systemu operacyjnego?

Tak, w Athorio możesz korzystać z własnych systemów operacyjnych. Obsługujemy szeroki zakres systemów operacyjnych i pozwalamy na wgrywanie i używanie własnych obrazów.

Czym jest projekt w Athorio?

Athorio zauważyło, że istnieje potrzeba grupowania zasobów w różnych projektach. Podstawowym podejściem do projektów w Athorio jest możliwość całkowitego izolowania zasobów (przechowywanie, obliczenia, sieć) lub środowisk (produkcja, testowanie...) od siebie nawzajem. Pozwala to na zachowanie kontroli nad zasobami lub środowiskami oraz umożliwia lepsze śledzenie kosztów projektów.

Co to jest prywatne IP dla moich serwerów i jak je osiągnąć?

Athorio zauważyło, że istnieje ogromna ilość usług bezpośrednio osiągalnych przez Internet, chociaż tylko niewielka ilość powinna być faktycznie w pełni publicznie dostępna. Publiczne usługi niosą ryzyko stania się ofiarą ataków cybernetycznych. Aby temu zapobiec, Athorio wprowadziło 'Athorio Private Network', aby zminimalizować liczbę potencjalnych ataków. Podczas wdrażania instancji obliczeniowych do APN maszyna nie jest bezpośrednio połączona z Internetem. Zamiast tego nasze zasoby obliczeniowe mają prywatne IP, które ma dostęp NAT do Internetu. Aby uzyskać dostęp do swoich instancji obliczeniowych, zalecamy tworzenie połączenia VPN do APN Twojego projektu. Jeśli Twoja instancja obliczeniowa rzeczywiście musi być osiągalna w publicznym internecie (np. serwer gry), nadal można do niej dołączyć jedno z naszych publicznych IP.

Czym są klucze SSH i dlaczego warto ich używać?

Klucze SSH (Secure Shell) to sposób bezpiecznego identyfikowania się przed zdalnym serwerem. Klucze SSH są bardziej bezpiecznym i wygodnym sposobem autentykacji przed zdalnym serwerem niż użycie hasła. Para kluczy SSH składa się z klucza prywatnego i klucza publicznego. Klucz prywatny jest przechowywany w tajemnicy i nigdy nie jest udostępniany, podczas gdy klucz publiczny może być swobodnie udostępniany. Podczas próby połączenia z serwerem SSH, serwer sprawdza, czy Twój klucz publiczny odpowiada kluczowi prywatnemu, którego używasz do autentykacji. Jeśli klucze pasują do siebie, serwer umożliwia dostęp do Twojego konta bez konieczności podawania hasła. Korzystanie z kluczy SSH ma kilka zalet w porównaniu do hasła jako autentykacji. Przede wszystkim klucze SSH są o wiele bezpieczniejsze niż hasła, ponieważ są dłuższe, bardziej skomplikowane i nigdy nie są przesyłane przez sieć. To sprawia, że jest znacznie trudniej dla atakującego przechwycić i użyć Twoich danych uwierzytelniających do uzyskania nieuprawnionego dostępu do Twojego serwera. Dodatkowo klucze SSH są wygodniejsze, ponieważ nie musisz pamiętać ani wpisywać hasła za każdym razem, gdy łączysz się z serwerem. Podsumowując, korzystanie z kluczy SSH do autentykacji to bardziej bezpieczny i wygodny sposób łączenia się ze zdalnym serwerem niż korzystanie z hasła.

Co to są wolumeny i jak z nich korzystać?

Każda z instancji obliczeniowych Athorio jest wyposażona w określoną ilość przestrzeni dyskowej. Czasami jednak potrzebujesz większej przestrzeni dyskowej na swoim serwerze (na przykład kodowanie wideo, kopie zapasowe...), wtedy możesz skorzystać z naszych Wolumenów Przechowywania Bloków. Pozwalają one na dołączenie dodatkowej, trwałej przestrzeni dyskowej do twojej maszyny. Wolumeny przechowywania bloków Athorio mogą być dołączone do maszyny nawet do 8 dodatkowych dysków. Dobra część polega na tym, że w każdej chwili można odłączyć utworzony dysk, aby go powiększyć, usunąć lub dołączyć go do innej maszyny, co daje elastyczność dostosowaną do twoich potrzeb.

Jak działają Publiczne IP w Athorio?

Domyślnie wszystkie maszyny obliczeniowe są zabezpieczone naszym rozwiązaniem APN, izolującym bezpośredni dostęp poprzez internet. Zawsze powinieneś dokładnie rozważyć, czy naprawdę istnieje potrzeba uruchamiania swoich usług publicznie w internecie, ponieważ działanie usług publicznych w Internecie otwiera szanse na ataki cybernetyczne. Niemniej jednak czasami chcesz, aby Twoje usługi były bezpośrednio dostępne w Internecie (np. przez uruchomienie serwera WWW). W tym celu Athorio oferuje wiele rozwiązań, z których jednym z rozwiązań jest korzystanie z naszych publicznych adresów IP. Najprostszym sposobem jest dołączenie jednego z naszych statycznych adresów IP do Twojej instancji obliczeniowej.

Które IP wybrać: statyczne czy pływające?

Statyczne IP to prosty sposób na przypisanie maszyny obliczeniowej do Internetu. Możesz łatwo dołączyć te IP do instancji obliczeniowej za pomocą naszego interfejsu. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy działają z naciskiem na redundancję i wysoką dostępność, sugerujemy wybór naszych IP pływających. Nasze IP pływające obsługują protokół VRRP i mogą być przenoszone między wszystkimi instancjami obliczeniowymi w ramach tego samego projektu.

Jak połączyć się z APN?

Prywatna sieć Athorio (APN) izoluje zasoby obliczeniowe od Internetu. Aby uzyskać dostęp do tych maszyn, można się bezpośrednio połączyć z prywatną siecią naszego APN. Można to osiągnąć za pomocą różnych rozwiązań VPN, zarówno bezpośrednio na twojej maszynie developerskiej, jak i poprzez połączenie już istniejącego centrum danych lub biura z naszym APN. W zależności od użytej technologii, należy postępować zgodnie z kreatorami VPN dostępnymi w sekcji VPN projektu.

Czym jest Wireguard i jak go używać?

Wireguard to proste, szybkie, nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie VPN. Nasza Prywatna Sieć Athorio (APN) obsługuje Wireguard. Wireguard działa na wszystkich nowoczesnych systemach operacyjnych i jest łatwy w użyciu. Podążając za kreatorem VPN Athorio, zostanie wygenerowana skonfigurowana konfiguracja, którą wystarczy zaimportować do GUI Wireguard i uruchomić połączenie.

Jak dodać peer'a do Wireguard?

Prywatna Sieć Athorio (APN) pozwala na podłączanie wielu biur, deweloperów lub nawet centrów danych do prywatnej sieci APN. Korzystając z kreatora Peer Wireguard, można łatwo dodać wiele peerów do APN.

Jak uczynić moją instancję publiczną?

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie instancje utworzone w chmurze Athorio są chronione przez zaporę NAT. Niemniej jednak oferujemy możliwość udostępnienia instancji publicznie, poprzez bezpośrednie przypisanie do niej publicznego IP. Oferujemy statyczne publiczne adresy IP, bezpośrednio połączone z instancją (najprostsza konfiguracja) oraz adresy IP pływające do usług o wysokiej dostępności. Aby utworzyć i przypisać publiczne IP, przejdź do konsoli administracyjnej i wybierz opcję 'Publiczne IP'.